Author Archives: Minh Le

Xem Phim Hạc Lệ Hoa Đình Thuyết Minh 60/60

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Cổ Trang – Thần Thoại, Tâm Lý – Tình Cảm Thời Lượng: 60/60 Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Diễn Viên: Hoàng Chí Trung, Kim Hạn, La Tấn, Lý Nhất Đồng, Trịnh Nghiệp Thành, Trương … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại, Trung Quốc | Tagged , , , , , | 1 Comment

Xem Phim Đại Tống Bắc Đẩu Tư Thuyết Minh 36/36

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Cổ Trang – Thần Thoại, Võ Thuật – Kiếm Hiệp Thời Lượng: 36/36 Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Trần Gia Lâm Diễn Viên: Đại Lộ Oa, Huỳnh Xán Xán, Trương Vũ Kiếm, Từ Khả, … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Quốc Gia, Thể Loại, Trung Quốc, Võ Thuật - Kiếm Hiệp | Tagged , , , | Leave a comment

Xem Phim Đại Minh Phong Hoa Thuyết Minh

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Cổ Trang – Thần Thoại, Tâm Lý – Tình Cảm, Võ Thuật – Kiếm Hiệp Thời Lượng: Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Diễn Viên: Thang Duy, Tôn Nhược Vi, Chu Á Văn, Chu Chiêm Cơ … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại, Trung Quốc, Võ Thuật - Kiếm Hiệp | Tagged , , , | 1 Comment

Xem Phim Cửu Châu Phiêu Miểu Lục Thuyết Minh 56/56

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Cổ Trang – Thần Thoại, Tâm Lý – Tình Cảm, Võ Thuật – Kiếm Hiệp Thời Lượng: 56/56 Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Trương Hiểu Ba Diễn Viên: Giang Sơ Ảnh, Hứa Tình, Lưu Hạo … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại, Trung Quốc, Võ Thuật - Kiếm Hiệp | Tagged , , , , , | Leave a comment

Xem Phim Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân Thuyết Minh 20/20

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Cổ Trang – Thần Thoại, Võ Thuật – Kiếm Hiệp Thời Lượng: 20/20 Năm: 2017 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Nhậm Hải Đào Diễn Viên: Quan Trí Bân, Tôn Tuyết Ninh,  Xem Phim Nội dung phim: … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Quốc Gia, Thể Loại, Trung Quốc, Võ Thuật - Kiếm Hiệp | Leave a comment

Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt Thuyet Minh 40/40

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Cổ Trang – Thần Thoại, Tâm Lý – Tình Cảm, Võ Thuật – Kiếm Hiệp Thời Lượng: 40/40 Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Hoàng Thuần Diễn Viên: Lý Hoành Nghị, Ngô Tuấn Dư, Triệu Lộ … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại, Trung Quốc | Tagged , , | Leave a comment

Xem Phim Đai Đường Ma Đạo Đoàn Thuyết Minh 24/24

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Cổ Trang – Thần Thoại, Tâm Lý – Tình Cảm, Võ Thuật – Kiếm Hiệp Thời Lượng: 24/24 Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Lý Minh Minh Diễn Viên: Cát Tranh, Lưu Manh Manh, Ngô Ưu, … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại, Trung Quốc, Võ Thuật - Kiếm Hiệp | Leave a comment

Xem Phim Bạch Phát Vương Phi Thuyết Minh 66/66

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Cổ Trang – Thần Thoại, Tâm Lý – Tình Cảm, Võ Thuật – Kiếm Hiệp Thời Lượng: 66/66 Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Lý Huệ Chu Diễn Viên: Điền Lôi, Huỳnh Xán Xán, Kinh Siêu, … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại, Trung Quốc, Võ Thuật - Kiếm Hiệp | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Xem Phim Chiêu Dao Thuyết Minh 56/56

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Cổ Trang – Thần Thoại, Tâm Lý – Tình Cảm, Võ Thuật – Kiếm Hiệp, Hài Hước Thời Lượng: 56/56 Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Trịnh Vĩ Văn Diễn Viên: Bạch Lộc, Đại Húc, Hứa Khải, … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Khoa Học - Viễn Tưởng, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại, Trung Quốc, Võ Thuật - Kiếm Hiệp | Tagged , , , | 1 Comment

Xem Phim Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ 2019 36/36

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Cổ Trang – Thần Thoại, Tâm Lý – Tình Cảm, Võ Thuật – Kiếm Hiệp, Hài Hước Thời Lượng: 36/36 Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Trí Lỗi Diễn Viên: Bùi Tử Thiêm, Cúc Tịnh Y, Nhiếp … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại, Trung Quốc, Võ Thuật - Kiếm Hiệp | 601 Comments

Xem Phim Cẩm Y Chi Hạ Thuyết Minh 55/55

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Cổ Trang – Thần Thoại, Tâm Lý – Tình Cảm, Võ Thuật – Kiếm Hiệp, Hài Hước Thời Lượng: 55/55 Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Doãn Đào Diễn Viên: Diệp Thanh, Diêu Dịch Thần, Đàm Tùng … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại, Trung Quốc, Võ Thuật - Kiếm Hiệp | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Xem Phim Nhất Dạ Tân Nương Thuyết Minh 25/25

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Cổ Trang – Thần Thoại,  Tâm Lý – Tình Cảm, Võ Thuật – Kiếm Hiệp, Hài Hước Thời Lượng: 25/25 Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Cao Lâm Báo Diễn Viên: Cao Cơ Tài, Dịch … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại, Trung Quốc, Võ Thuật - Kiếm Hiệp | Tagged , , , , , , , | 1,009 Comments

Xem Phim Cuộc Đời Thứ 2 Thuyết Minh 32/32

Quốc Gia: Hàn Quốc Thể Loại: Tâm lý – Tình Cảm, Hài Hước Thời Lượng: 16/16 Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Nam Ki Hoon Diễn Viên: Bi Rain, Im Ji Yun, Kwak Shi Yang,  Xem Phim Nội dung phim: … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Hài Hước, Hàn Quốc, Khoa Học - Viễn Tưởng, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại | Tagged , , | Leave a comment

Xem Phim Kế Hoạch B Thuyết Minh 20/20

Quốc Gia: Hàn Quốc Thể Loại: Tâm lý – Tình Cảm Thời Lượng: 20/20 Năm: 2010 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Kwak Jung Hwan Diễn Viên: Bi Rain, Daniel Henney, Gong Hyung Jin, Lee Jung Jin, Lee Na Young, Sung Dong … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Hàn Quốc, Phiêu Lưu - Hành Động, Quốc Gia, Thể Loại | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Xem Phim Giang Hồ Phố Hoa Thuyết Minh 10/10

Quốc Gia: Thể Loại: Phiêu Lưu – Hành Động Thời Lượng: 10/10 Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Đang cập nhật Diễn Viên: Andrew Koji, Jason Tobin, Olivia Cheng Xem Phim Nội dung phim: Lấy bối cảnh cuộc … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Phiêu Lưu - Hành Động, Quốc Gia, Thể Loại | Tagged , , | Leave a comment

Xem Phim Băng Trộm Siêu Đẳng Thuyết Minh 16/16

Quốc Gia: Hàn Quốc Thể Loại: Tâm lý – Tình Cảm Thời Lượng: 16/16 Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Nam Ki Hoon Diễn Viên: Choi Ja Hye, Jeon Hye Bin, Kim Kwon, Kim Sae Ron, Lee Dong Gun, Yeo … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Hàn Quốc, Phiêu Lưu - Hành Động, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại | Tagged , , , , , | Leave a comment

Xem phim Cảnh Sát Bắt Ma Thuyết Minh 16/16

Quốc Gia: Hàn Quốc Thể Loại: Tâm Lý – Tình Cảm, Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: hin Yoon Sub Diễn Viên: Jung Eugene, Ki Do-Hoon, Kim Sun-Ho, Moon Geun Young,  Xem Phim Nội dung phim: Yoo-Ryung là … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Hàn Quốc, Khoa Học - Viễn Tưởng, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại | Tagged , , , | 1 Comment

Đội Trọng Án 5: Nữ Cánh Sát Trưởng Thuyết Minh 20/20

Quốc Gia: Thể Loại: Phiêu Lưu – Hành Động Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Diễn Viên: Lâm Tuệ Linh, Phương Triển Phát, Vương Dục Thanh,  Xem Phim Nội dung phim: Một vụ án bắt cóc giết người … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Phiêu Lưu - Hành Động, Quốc Gia, Thể Loại | Tagged , , | Leave a comment

Phim Khách San Ma Quái Thuyết Minh 16/16

Quốc Gia: Hàn Quốc Thể Loại: Cổ Trang – Thần Thoại,  Khoa Học – Viễn Tưởng,  Kinh Dị – Ma Thời Lượng: 16/16 Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Oh Choong Hwan Diễn Viên: Bae Hae Sun, IU, … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Hàn Quốc, Khoa Học - Viễn Tưởng, Kinh Dị - Ma, Quốc Gia, Thể Loại | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Phim Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân 2 Thuyết Minh 22/22

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Cổ Trang – Thần Thoại, Hài Hước, Tâm Lý – Tình Cảm Thời Lượng: 22/22 Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Tam Phẩm Diễn Viên: Lưu Kỳ, Lý Nhược, Ngô Hách Luân, Quan … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại, Trung Quốc | Tagged , , , , | Leave a comment

Phim Chinh Phục Sếp Ác Ma Thuyết Minh 18/18

Quốc Gia: Thái Lan   Thể Loại: Tâm lý – Tình Cảm, Hài Hước Thời Lượng: 18/18 Năm: 2018 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Diễn Viên: Baifern Pimchanok Luevisadpaibul, Nara Thepnupa, Tao Sattaphong Phiangphor,  Xem Phim Nội dung phim: … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Hài Hước, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thái Lan, Thể Loại | Tagged , , | Leave a comment

Phim Con Tim Sắt Đá Thuyết Minh 27/27

Quốc Gia: Thái Lan   Thể Loại: Tâm lý – Tình Cảm Thời Lượng: 27/27 Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Thanawat Panyarin Diễn Viên: Fern Nopjira Lerkkajornnamkul, Thanapob Leeluttanakajorn, Wattanajinda Sirapan  Xem Phim Nội dung phim: Tor là … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thái Lan, Thể Loại | Tagged , , | Leave a comment

Phim Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Máy Rồi Thuyết Minh 24/24

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Cổ Trang – Thần Thoại,  Khoa Học – Viễn Tưởng, Võ Thuật – Kiếm Hiệp Thời Lượng: 24/24 Năm: 2018 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Hoàng Kiến Huân Diễn Viên: Phó Mai, Sát Tuấn … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Khoa Học - Viễn Tưởng, Quốc Gia, Trung Quốc, Võ Thuật - Kiếm Hiệp | Tagged , , , | Leave a comment

Phim Thiết Diện Ngự Sử Phần 1 2014 Thuyết Minh 35/35

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Cổ Trang – Thần Thoại Thời Lượng: 36/36 Năm: 2014 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Hoàng Khắc Mẫn Diễn Viên: Cao Minh, Diêu Lỗ, Đinh Dũng Đại, Lý Tâm Dật  Xem Phim Nội dung … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Quốc Gia, Thể Loại, Trung Quốc | Tagged , , , | Leave a comment

Phim Hoang Lạc Vô Song 2019 Thuyết Minh 36/36

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Tâm Lý – Tình Cảm, Võ Thuật – Kiếm Hiệp, Cổ Trang – Thần Thoại, Hài Hước Thời Lượng: 36/36 Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Chung Chú Giai Diễn Viên: Giang Khải Đồng, Hùng Nãi Cẩn, … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại, Trung Quốc, Võ Thuật - Kiếm Hiệp | Tagged , , , , , | Leave a comment

Phim Bạch Phát Vương Phi 2019 Thuyết Minh 66/66

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Tâm Lý – Tình Cảm, Võ Thuật – Kiếm Hiệp, Cổ Trang – Thần Thoại Thời Lượng: 66/66 Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Lý Huệ Chu Diễn Viên: Điền Lôi, Huỳnh Xán Xán, Kinh Siêu, … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại, Trung Quốc, Võ Thuật - Kiếm Hiệp | Leave a comment

Phim Song Thế Sủng Phi 2017 Thuyết Minh 24/24

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Tâm Lý – Tình Cảm, Cổ Trang – Thần Thoại, Hài Hước Thời Lượng: 24/24 Năm: 2017 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Diễn Viên: Hình Chiêu Lâm, Lương Khiết  Xem Phim Nội dung phim: Bộ phim Song Thế … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại, Trung Quốc | Leave a comment

Phim Đệ Nhất Mai Mối 2019 Thuyết Minh 24/24

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Tâm Lý – Tình Cảm, Cổ Trang – Thần Thoại, Hài Hước Thời Lượng: 24/24 Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Quản Kiện Hùng Diễn Viên: Bách Trí Kiệt, Đồ Họa, Đới Cảnh Diệu, Hoàng Phủ … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại, Trung Quốc | Leave a comment

Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt 2019 40/40

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Tâm Lý – Tình Cảm, Cổ Trang – Thần Thoại, Khoa Học – Viễn Tưởng Thời Lượng: 40/40 Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Diễn Viên:Lý Hoành Nghị, Triệu Lộ Tư, Ngô Tuấn, Khương Nguyên, Lưu Di Đồng, Thịnh Huệ Tử … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Hài Hước, Khoa Học - Viễn Tưởng, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại, Trung Quốc | Leave a comment

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 Thuyết Minh 50/50

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Tâm Lý – Tình Cảm, Võ Thuật – Kiếm Hiệp, Cổ Trang – Thần Thoại Thời Lượng: 50/50 Năm: 2019 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Tưởng Gia Tuấn Diễn Viên: Tăng Thuấn Hy, Trần Ngọc Kỳ, Chúc Tự Đan, Tôn … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại, Trung Quốc, Võ Thuật - Kiếm Hiệp | 98 Comments

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Thuyết Minh 58/58

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Tâm Lý – Tình Cảm, Võ Thuật – Kiếm Hiệp, Cổ Trang – Thần Thoại Thời Lượng: 58/58 Năm: 2017 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Diễn Viên: Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Hựu Đình, Vu Mông Lung, Trương Bân … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại, Trung Quốc, Võ Thuật - Kiếm Hiệp | Tagged | 698 Comments

Liên Thành Quyết Thuyết Minh 2003 33/33

Quốc Gia: Trung Quốc Thể Loại: Tâm Lý – Tình Cảm, Võ Thuật – Kiếm Hiệp, Cổ Trang – Thần Thoại Thời Lượng: 33/33 Năm: 2003 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Vương Tân Dân Diễn Viên: Hà Mỹ Điền, Kê Xuân Hoa, Lục Tiểu … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Quốc Gia, Thể Loại, Trung Quốc, Võ Thuật - Kiếm Hiệp | 5 Comments

Phim Bộ Hàn Quốc Tuổi 18 Thuyết Minh 24/24

Quốc Gia: Hàn Quốc Thể Loại: Tâm lý – Tình Cảm Thời Lượng: 24/24 Năm: 2018 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Diễn Viên:      Xem Phim Nội dung phim: Tuổi 18 – A Teen là Cậu chuyện thanh xuân học đường về 3 … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Hàn Quốc, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại | Tagged , , | Leave a comment

Hạnh Phúc Viên Mãn 2017 22/22 Thuyết Minh Vietsub

Quốc Gia: Thái Lan               Thể Loại: Tâm lý – Tình Cảm, Hài Hước Thời Lượng: 22/22 Năm: 2017 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Diễn Viên: Nawat Kulrattanarak, Bee Namthip Jongrachatawiboon Xem Phim Nội dung phim: Hạnh phúc viên mãn là … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Hài Hước, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thái Lan, Thể Loại | Tagged , , , , , | Leave a comment

Thám Tử Lừng Danh Conan Phần 1 Thuyết Minh 100/100

Quốc Gia: Nhật Bản Thể Loại:Phiêu Lưu – Hành Động, Hài Hước Thời Lượng: 100/100 Năm: 1994 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Kobun Shizuno Diễn Viên: Jinnai Takanori, Kurokawa Tomoka, Oguri Shun Xem Phim Nội dung phim: Thám tử lừng … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Phim Hoạt Hình | Tagged , , , | Leave a comment

Jung Eum Và Chàng Đẹp Trai (2018) Thuyết minh 32/32

Quốc Gia: Hàn Quốc Thể Loại: Tâm lý – Tình Cảm, Hài Hước Thời Lượng: 32/32 Năm: 2018 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Kim Yoo-Jin Diễn Viên: Choi Tae Joon, Hwang Jung Eum, Namgung Min Xem Phim Nội dung phim: Bộ … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Hài Hước, Hàn Quốc, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại | Tagged , , , | Leave a comment

Kiêu Hãnh Và Định Kiến (2018) Thuyết Minh 28/28

Quốc Gia: Thái Lan               Thể Loại: Tâm lý – Tình Cảm Thời Lượng: 28/28 Năm: 2018 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Diễn Viên: Nawat Kulrattanarak, Bee Namthip Jongrachatawiboon Xem Phim Nội dung phim: Kiêu Hãnh và định kiến là … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thái Lan, Thể Loại | Tagged , , , | 1 Comment

Hàng Rào Tình Yêu (2013) Thuyết Minh 28/28

Quốc Gia: Thái Lan               Thể Loại: Tâm lý – Tình Cảm, Hài Hước Thời Lượng: 28/28 Năm: 2013 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Boom Runya Diễn Viên: Kimberly Ann Voltemas, Prin Suparat, Shaun Jindachote Xem Phim Nội dung … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Hài Hước, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thái Lan, Thể Loại | Tagged , , , | 3 Comments

Kẻ Thế Vai (2017) Thuyết minh 44/44

Quốc Gia: Đài Loan – Hồng Kông Thể Loại: Tâm Lý – Tình Cảm Thời Lượng: 44/44 Năm: 2017 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Đang cập nhật Diễn Viên:  Lý Minh Thuận, Jasmine Sim, Phạm Văn Phương, Rebecca Lim, Ricky Liew, Xu Bin Xem Phim Nội … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Đài Loan Hồng Kông, Quốc Gia, Tâm Lý - Tình Cảm, Thể Loại | Tagged , , , , , | Leave a comment

Hoàng Phi Hồng Và Mỹ Nhân (2008) 33/33

Quốc Gia: Đài Loan – Hồng Kông Thể Loại: Tâm Lý – Tình Cảm, Võ Thuật – Kiếm Hiệp, Cổ Trang – Thần Thoại Thời Lượng: 33/33 Năm: 2008 Trạng Thái: Đang Phát Đạo Diễn: Đang cập nhật Diễn Viên: Khổng Lâm, Lâm Tử … Continue reading

Posted in 01 Mới Cập Nhật, Cổ Trang - Thần Thoại, Đài Loan Hồng Kông, Quốc Gia, Thể Loại, Võ Thuật - Kiếm Hiệp | Tagged , , , , , , | Leave a comment