Khiếu nại bản quyền

Загрузка...

Trách nhiệm nội dung

Nội dung trên phimbothuyetminh.com được đăng bởi người sử dụng, vì vậy trách nhiệm về nội dung thuộc về người gửi bài lên trên hệ thống. Ban quản trị của trang web sẽ thường xuyên kiểm tra các nội dung trên trang và loại bỏ các nội dung vi phạm bản quyền, nội dung quảng cáo, spam, rác, nội dung xúc phạm, 18+ hay những nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục, không trái với các quy định pháp luật.

Bản quyền

Là một trang web về thông tin giải trí, chúng tôi ý thức rõ ràng về việc tôn trọng bản quyền của các tác giả, tác phẩm, các sản phẩm trí tuệ về điện ảnh. Chúng tôi không cam kết chắc chắn rằng có thể kiểm soát mọi thông tin về bản quyền trên trang web. Bất kỳ hành vi xâm phạm đến bản quyền nào nếu được báo cáo sẽ bị Ban quản trị gỡ bỏ khỏi trang web trong thời gian sớm nhất.

Quy trình báo cáo khiếu nại bản quyền

Nếu bạn tin rằng bất kỳ Nội dung, tài liệu được phát hành trên Phim Bộ Thuyết Minh, bao gồm video và liên kết vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, thì vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền.

Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý và loại bỏ chúng khỏi Phim Bộ Thuyết Minh. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin chính xác cho chúng tôi mà bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Yêu cầu điền vào đơn sau để gửi cho chúng tôi.

Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại sẽ không được chủ sở hữu bản quyền, công ty của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
Thông tin trong thông báo này là chính xác và theo hình phạt khai man, tôi là chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền để hành động thay cho chủ sở hữu có quyền dành riêng bị cáo buộc vi phạm.

Загрузка...